Samtalen måste ha ett tydligt mål

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, forskar om matematiklyftets stödmaterial

Pedagogiska magasinet

 

Nästan två miljoner vill byta jobb

Om man vill ha nytt jobb är det betydligt sämre att ha varit anställd på samma ställe i 20 år än att vara över 55.

Tidningen Kollega

 

Äldre får sämre chans till utveckling i jobbet

Var tredje Unionenmedlem över 51 år upplever att de får mindre kompetensutveckling på grund av sin ålder.

Tidningen Kollega

 
 

Kompetensutveckling för företag

När ett företag växer och utvecklas förändras behoven inom organisationen. Men behoven kan också förändras av andra anledningar, till följd av händelser i omvärlden, eller den ökande digitaliseringen. I sådana situationer är det viktigt att höja de anställdas kompetens.

Det kan finnas många anledningar till att ett företag behöver kompetensutveckling. Det är vanligt att rollerna i personalen förändras i samband med att företaget växer eller utvecklas. Ökad konkurrens från utlandet, men också nya möjligheter som ökad internationalisering för med sig, innebär utmaningar som man måste komma till rätta med. Detsamma gäller digitaliseringen. Även om den betraktas som ett samtidsfenomen har den i själva verket pågått länge. När datorerna gjorde entré i grafikbranschen var det de företag som klarade omställningen som överlevde. Allra viktigast är kanske kompetensutveckling för konsultbolag. Hela idén med konsulter är ju att de ska ha särskild kompetens, och det är denna kompetens som säljs till bolagens kunder.

Men vad är egentligen kompetens? Kompetens är helt och hållet beroende av sammanhanget: en person kan vara mycket kompetent i en situation, men inkompetent i en annan. I yrkeslivet innebär kompetens för det mesta att man kan utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som är önskvärt. När arbetsuppgiften förändras måste kompetensen uppdateras. Vill man behålla ett övertag framför konkurrenterna, eller ta ledningen i sin bransch, är det också viktigt att ligga ett steg före. Genom omvärldsbevakning och trendspaning, som kan skötas internt eller tas in utifrån, kan man få ett försprång, alternativt behålla det övertag man redan har.

Arbetslag på kompetensutveckling

Kompetensutveckling är nödvändigt inte bara för företag, utan också för myndigheter och ideella organisationer. Annars finns det en risk att man till slut inte längre är relevant, och tappar sina medlemmar eller läggs ned av regeringen. Många ideella organisationer har visat stor lyhördhet, och utökat sitt arbete till nya frågor eller nya typer av aktivism. Det beror delvis på att de utvecklat sina medlemmars och anställdas kompetens.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Kompetensutveckling kan vara många olika saker. På en affärsjuridisk byrå kan det t.ex. handla om att gå en kurs i vad en ny lag innebär. Men för det mesta bör kompetensutveckling vara kontinuerlig, och inte minst bör den ske lika mycket genom att medarbetarna delar med sig av sina kompetenser sinsemellan, som med hjälp av inbjudna föreläsare, organisationskonsulter och experter.

Det innebär inte att man bör avstå helt från föreläsare och konsulter. Man bör börja med att göra en plan över vilka kompetenser som verksamheten kommer att behöva, och också vilka kompetenser som redan finns på arbetsplatsen. Har man inte kompetensen för att göra en sådan plan kan man ta hjälp av en konsult. I planen ingår ofta utbildningar för att höja kompetensen, och dessa kan skötas internt eller med hjälp utifrån.

Medarbetarna kan också höja sin kompetens genom att bli mer medvetna om sin egen roll i det maskineri som arbetsplatsen, och kanske hela verksamheten, utgör. När man blir medveten om på vilket sätt man bidrar till hela företagets lönsamhet kan man komma med nya idéer som kan vara till nytta för hela företaget. Man kanske också upptäcker luckor i sin kompetens, som kan vara värda att adressera i kompetensplanen.