Det är viktigt att behålla kompetensen på arbetsplatsen, både för att de anställda ska vilja stanna, och för att kunna fortsätta vara ett konkurrensföretag. Ett sätt att stärka konsekvensen är att ge de anställda både saker och kurser.

Litteratur stimulerarVad gör ditt företag för att garantera kompetensen hos medarbetarna? Ni kanske är rädda att de anställda ska försvinna till andra arbetsplatser om ni lägger pengar på att utveckla deras kompetens. Men handen på hjärtat: är inte det bättre än att ni inte satsar på kompetensen, och de stannar kvar? Då kommer det att bli svårt att bibehålla sin konkurrens gentemot andra företag i branschen. Är ni beredda att ta den risken? Därför bör ni satsa på personalen, bl.a. genom kurser och konferenser som höjer kompetensen.

Det går också att investera i kompetensen på andra sätt. Du vet väl att ni kan köpa cykelhjälmar, reflexer eller annat som höjer säkerheten för att ge bort som företagsjulklapp? Du kan också höja de anställdas kompetens genom att ge bort en bok som stimulerar till nya tankar och idéer. Många företag har nått stora framgångar genom att låta de anställda komma med förslag på nya idéer. Det var bl.a. på detta sätt som Gmail, Googles webbmejltjänst, föddes. Vilka idéer skulle kunna födas i er verksamhet, med lite stimulering från god litteratur?

Lär de anställda att programmera

Det talas ibland om att automatisering och robotisering kommer att göra en stor del av dagens tjänstemän arbetslösa. Men för att det ska vara möjligt att automatisera en verksamhet, och behålla sina konkurrensfördelar, krävs det personal som kan programmera. Det råder stor brist på programmerare och utvecklare, och den egna personalen kan ju redan verksamheten. Om de kunde programmera har ni en konkurrensfördel gentemot andra företag i samma bransch. Så varför inte lära så många som möjligt att programmera? Det behöver inte innebära att de blir programmerare på heltid. Men om den HR-ansvariga kan skriva program, i ett enkelt programmeringsspråk som Python, som kan lösa uppgifter som hen stöter på i sitt arbete, då har ni automatiserat och effektiviserat. Tänk om alla anställda kunde göra detsamma!Python

Det finns flera initiativ just nu som handlar om att lära arbetslösa, eller personer som vill byta yrkesinriktning, att programmera på kort tid. De kommer inte att vara fullärda när de är klara med sin utbildning, men de kan ta sig an arbetsuppgifter som företagen behöver få utförda. Ett sådant initiativ kan du läsa om här.

Vill ni anordna en egen programmeringsutbildning finns det inga färdiga paket att köpa, men ni kan troligen skräddarsy en utbildning tillsammans med ett utbildningsföretag. Här finns en lista på 16 programmeringsspråk som har stor potential. Om du inte vet vilket eller vilka av dem ni bör satsa på, rådgör med någon som vet. Sedan kan ni sätta samman en utbildning, eller flera, som passar ert företag och era arbetsuppgifter.