stress. woman, jobOhälsa relaterat till stress blir allt vanligare, något som inte kommer som en nyhet för de flesta. Allt fler sjukskriver sig idag på grund av psykisk ohälsa frambringat av stress på arbetet bland annat, vilket en gång för alla kräver en satsning på förebyggande arbete mot sjukskrivningar.

Den psykiska ohälsan på arbetsplatser ökar, och samtidigt ökar också antalet sjukskrivningar relaterade till detta. Många beror på stress, och andra på annat. Men en gemensam faktor är att många av sjukskrivningarna är relaterade till stress och arbete på ett eller annat sätt, vilket på många sätt krävs satsningar på bättre arbetsplatser.

Siffran på psykiskt relaterade sjukskrivningar har fördubblats

Allvaret med psykiskt relaterade sjukskrivningar måste verkligen börja tas på allvar, och siffror visar på att denna typ av sjukskrivningar har fördubblats mellan 2011 och 2016. Arbetslivet som det ser ut i dag har förändrats mycket mot från vad det sett ut tidigare och pressen på oss är större, vilket är en av anledningarna bakom ökningen, skriver Sveriges Radio i en artikel. Idag är ungefär 200 000 personer sjukskrivna, men det allvarliga är inte just denna siffra utan just den stora ökningen av sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar i det hela

För att förebygga den psykiska ohälsan har arbetsgivaren ett stort ansvar, då denne är ansvarig för sin personal. Arbetsgivaren måste se till att arbetsmiljön är god för den som jobbar och att arbetsuppgifterna hålls på en rimlig nivå. Den som jobbar ska inte behöva överösas med arbete på ett vis som gör det svårt för denne att klara av det under sin arbetstid. Av alla sjukskrivningar som idag görs är ungefär 45 procent av dessa psykiskt relaterade, och alltså något som arbetsgivaren skulle kunna förebygga. Dessutom är de regionala skillnaderna för arbetsplatser stora, där Dalarna står för flest sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och Norrbotten har minst antal. Kvinnor drabbas hårdast av den psykiska ohälsan och år 2016 var ca 50 procent av de som sjukskrevs med psykiska problem kvinnor. Detta skulle kunna bero på att kvinnor generellt är mer utsatta i arbetslivet och måste jobba mer för att visa sig dugliga, ett glapp i jämställdheten helt enkelt. Det gäller att arbetsmiljön och arbetsbelastningen granskas på alla arbetsplatser för att det ska kunna bli en förändring.