Många talar om en arbetsmarknad i kraftig förändring. Mycket av de strukturförändringar vi ser på arbetsmarknaden idag har att göra med att produktionen till stor del flyttas till data och det många kallar Artifical Intelligence. Det beror på att datorernas produktiva kapacitet i många fall är mycket högre än den mänskliga kapaciteten. Bitcoin och kryptovalutor kan betraktas som ett steg i den riktningen och handlar om att underlätta överföringen av data mellan olika artificiella komponenter. IT-proffsen efterfrågas därmed starkt: utvecklare, systemtestare och IT-arkitekter.  

De allra flesta av oss minns nog Bitcoins superentré på börsen. I julas bevittnade vi en stark rush och även de tekniskt oinsatta valde att placera sina pengar på Bitcoin. Idag har kryptovalutan stabiliserats något men många spår fler peakar. Du kan själv följa bitcoinkursen idag om du skulle vara intresserad av att spekulera i denna framtidsmaskin. Generellt kan man säga att bitcoin har haft en ökning över en längre tid även om den har upp- och nergångar från dag till dag.

Att förstå blockchain en fördel

För att förstå framgången bakom Bitcoin är det bra att se sambandet mellan den ökning av AI och behovet av snabb datainformationsutbyte som tillkommer av AI:n. Inte alla som investerar i Bitcoin förstår kryptovalutans användningsområde. Sammantaget kan man dock säga att man tjänar på att förstå vad Bitcoin och Blockchain är, för att kunna göra mer handfasta beslut kring investeringar.

Kryptovalutan bitcoin föddes 2009 som en del av en större decentraliseringsrörelse. Tanken var att kunna överföra information mellan olika komponenter utan att det skulle krävas en mellanhand. Många som säger att bitcoin är ett försök att bara uppfinna pengar på nytt (läs DN) missar alltså en ganska central del i vad bitcoin är. Det är inte fråga om reda pengar som dollar, euro eller krona. Istället bör man se det som värdefull information som idag tar mycket lång tid att överföra och det görs fortfarande enligt ett gammalt system med mellanhänder och revisorer.

Bitcoin och AI går hand i hand

De som har möjligheten att förstå värdet av bitcoin är ofta utvecklare och systemtekniker. Många av dem kan se fördelarna med bitcoin och varför kryptovalutorna kommer fortsättta öka i värde: de fyller helt enkelt ett tomrum som funnits i många år. Den kunskapen som dessa människor besitter om IT är hårdvaluta på arbetsmarknaden och de kommer få gott om jobb även i framtiden när AI väntas ta över många andra jobb.

Många kallar det paradigmskifte, den förändring som sker på arbetsmarknaden. Mycket talar för att utvecklingen kommer ske mycket snabbt, företagen jobbar aktivt för att sporra sin produktion. Att AI är mer ”kvalificerad” än människor är välkänt och kryptovalutan är som en central kedja som håller ihop AIs arbetskraft med en värdefot.

Sammanfattningsvis kan man säga att de som vinner på den snabba utvecklingen av AI i kombination med kryptovalutor är IT-proffsen, som kommer göra enorma karriärvinster på att besitta en kompetens relevant för arbetsmarknaden de närmsta tio, tjugo åren.