pexels-photo-209224I en undersökning som Visma nyligen gjort så är det färre unga som startar företag jämfört med föregående år, speciellt i Stockholms län. Det gäller då unga personer i åldern 18-25. Siffrorna är oroväckande, eftersom många nya jobb skapas i just nya och mindre verksamheter. En av orsakerna bakom minskningen tros vara rädslan för ekonomisk otrygghet. 

Digitaliseringen har gjort det enklare än någonsin att starta eget företag. Men ändå är det färre unga som nu startar företag. Ekonomin i ett nystartat företag är ofta till en början osäker och otrygg, och det tar ett tag att bygga upp en verksamhet. Därför bli många unga skrämda av att starta upp eget. Regeringen behöver sänka trösklarna här, detta för att allt fler ska våga ta steget. Det man kan göra om det känns otryggt med ekonomin i företaget, är att ta hjälp av Modern Ekonomi. 

Nyföretagande bland unga har minskat

I stockholmsregionen har nyföretagandet bland unga minskat med 0.9 procent, om man jämför siffrorna mellan 2015 och 2016. I hela landet är siffran desto större. Där har de unga som startar eget företag minskat med 7 procent när man jämför 2015 med 2016. Detta visar en kartläggning som Visma gjort, som Norrtelje Tidning skriver om.

Oroväckande siffor som redovisas

Det är oroväckande siffror som redovisas, detta eftersom att hela 4 av 5 nya jobb skapas i mindre företag. Och mindre företag är oftast nystartade företag. Den vanligaste anledningen till att många inte vågar starta upp en egen verksamhet är som tidigare nämnt rädsla för att hamna i ekonomisk otrygghet. Regeringen har lagt fram ett nytt förslag om nya sjukregler som är bra för att motverka detta, men det är inte tillräckligt, skriver Jnytt i en artikel.

Fler unga män än kvinnor startar eget

Idag ser det ut så att det är fler unga män som vågar sig på att starta eget företag, jämfört med kvinnor. Under 2016 var 41 procent av de nya unga företagarna kvinnor, och resten då män. Det man kan fråga sig är vilka branscher som är mest populära bland unga att starta eget i. Svaret på det är inom scenkonst av olika slag och skönhetsvård, skriver MyNewsdesk om i en pressrelease.