Vid uppstart av ett nytt företag är det mycket att ha koll på. Det är papper som ska skickas in, det är en affärsplan som ska skrivas och det är en budget som ska upprättas. Det kan kännas som ett stort steg att ta för den oerfarne.

Det är som sagt mycket att ha koll på när ett nytt företag ska startas upp och ta form. Om tidigare erfarenheter saknas kan det vara en god idé att ta hjälp i början så att ingenting går fel. Ett tips är att boka ekonomisk rådgivning för att få koll på vad som gäller med företagsekonomin.

Så gör du en budget

I början kan det vara svårt att veta vad saker och ting kostar och vad du kan räkna med att få för intäkter. När du ska starta ett nytt företag pratar man främst om tre olika sorters budget:

  • Startbudget
  • Resultatbudget
  • Likviditetsbudget

En startbudget tar med alla utgifter som är speciella för uppstarten av bolaget. Det kan till exempel vara inköp av material och utrustning för att kunna komma igång med ditt bolag. Denna budget ska innehålla kortsiktiga utgifter.En resultatbudget visar på hur mycket du måste få in i ditt bolag för att kunna täcka de utgifter som du har och för att gå med önskad vinst. Denna budget är ofta heltäckande över ett helt år. Detta är så klart svårt i början av ett nytt företag då det är vanligt att sätta resultatbudgeten utifrån fjolårets resultat. I en resultatbudget framgår också vad du ska ha i ditt sortiment och vad priset ska vara. Även om en resultatbudget visar på ett helt år så brukar den delas upp månadsvis för att se vad du behöver ha in i ditt företag varje månad, vilket kan skilja sig åt beroende på vad du säljer och vad det är för månad. En likviditetsbudget är den som visar på om ett företag har råd att betala sina fakturor. Det är viktigt med en noggrann resultatbudget för att undvika att man får problem med betalningar.

Förutom att boka in en ekonomisk rådgivning finns det mer hjälp att få. Det är flera myndigheter och andra företag som erbjuder kurser och webbinarier för att komma igång med eget företagande.