Att formulera gemensamma mål och formulera gemensamma utmaningar är den absolut vanligaste orsaken till varför ett företag, bransch eller organisation bjuder in till en konferens. Det finns både storskaliga och småskaliga konferenser; dels interna och dels externa.

Det finns gott om konferensanläggningar Stockholm och det beror på att många företag och branscher är medvetna om vilken enorm styrka en konferens kan ge åt ett bransch eller ett företag. Dels är konferensen i sig viktig i en intern process för att prata gemensamma mål inom företaget, men lika vanligt är det att ta tillfället i akt att ta upp en fråga – en gemensam utmaning – med hela ens bransch.

Tema på konferens kan skilja stort

Man kan också bjuda in branschkollegor för att diskutera gemensamma utmaningar. Det är populärt och det finns många exempel på sådana konferenser. Det möjligtvis vanligaste idag är på temat hur man i en viss bransch ställer om till en mer grön prägel på en bransch, om det finns några särskilda ekonomiska utmaningar med en omställning där branschkollegorna har nytta av att stötta upp och hjälpa varandra.

Ett annat vanligt tema är att representanter från landsbygd och glesbygd tillsammans hjälps åt att stärka sin position på olika sätt. Det kan vara i kulturpolitiska frågor, men också miljö, transport, skola, vård och arbetsmarknad. Där finns det mycket man kan diskutera gemensamt och hitta olika ämnen som intresserar alla i branschen samtidigt. Att formulera en problematik och sedan tillsammans skapa förändring är ett bra tema på en konferens (till exempel samlades man i Säffle och Åmål för att tillsammans diskutera kulturen på landsbygden).

Det kan också ha rent sociala aspekter, som att stärka kunskapen om downs syndrom eller samla olika aktörer för att diskutera ungdomskriminalitet, arbetsmarknad och välmående. På en sådan bred konferens brukar det vara frivilligt att vara med, men många upplever att mötet sinsemellan brukar vara mycket givande eftersom man får en inblick i hur andra organisationer arbetar på sitt håll med att främja social status:

”[…] på onsdagen samlades personal från olika kommuner i landet till konferens i Skövde. Under dagen deltar medarbetare från Krimanalvården, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen i olika workshops och föreläsningar.” sla.se