Arbetsglädje är en av de viktigaste faktorerna för god arbetsmiljö, men också såklart fysiska aspekter som lokal och möblemang. Skulle kanske utekontor kunna vara något att satsa på för att motverka arbetsrelaterad ohälsa?

De flesta företag och organisationer som arbetar i kontorsmiljö vet vad som orsakar ohälsa, men har inte tillräckliga åtgärder för att förebygga detta. Det gäller att man börjar införa rutiner och ändringar som motverkar arbetsrelaterad ohälsa och kontinuerligt utvecklar dessa för att få bättre arbetsplatser i landet.

office, kontor, buisinesswoman2 Arbetsglädje en stor del av det viktiga arbetet

För att arbetsmiljön ska vara god så måste det även satsas på arbetsglädjen. Göteborgsposten skriver i en artikel att det krävs en större satsning från regeringen kring välbefinnande i arbetslivet. Detta eftersom våra arbeten ofta har störst inverkan på hälsan i våra liv. I Sveriges politik saknas det mål kring att öka välbefinnandet, men det finns mål mot att motverka ohälsa. Detta är således ganska motsägelsefullt, eftersom båda typer av arbete faktiskt kan ha en positiv inverkan på vårt totala välmående och på vårt arbete. Samtidigt visar studier på att företags investeringar i medarbetares välmående lönar sig stort. Medarbetare som mår bra och känner sig nöjda blir mer innovativa i sitt arbete och skapar också större kundnytta. Men hur skapar man då denna typ av arbetsglädje hos medarbetare? Enligt en undersökning utförd av Jusek är möjligheten för att lära sig nya saker på arbetet, behov av medarbetarens kompetens och arbetsuppgifter där medarbetare får använda sin kreativa förmåga några av de viktigaste sakerna som behövs för att generera välbefinnande och arbetsglädje.

Arbete vid dator påverkar arbetsmiljön

pexels-photo

Kontoret är en plats där det vistas mycket människor. Därför är det extra viktigt att satsa på ordningen och städning för arbetsmiljön skull, och tur är då att bland annat Kundia erbjuder kontorsstädning till företag. De flesta som arbetar på kontor arbetar med dator och bildskärmar, och detta också är en stor arbetsmiljöbov – om man inte vet hur man ska hantera det. Bildskärmsarbete kan bland annat orsaka stress, problem med fysik, problem med syn, bristande välbefinnande och sänkta prestationer i arbetet. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa om detta, och där tipsas det bland annat om hur man kan förebygga denna typ av besvär genom att bland annat ha strategiskt placerad utrustning och ha utrustning som är anpassad för arbetet i fråga. Arbetsplatsen bör även vara utformad efter placering av belysning och fönster för att medarbetare ska få det bästa ljuset. Det ska finnas justeringar och variation i arbetet, med höj- och sänkbara möbler samt varierande arbetsuppgifter och olika miljöer att arbeta i. Det finns mycket man kan förbättra och förändra, och det är egentligen inte så svårt – dessutom så vinner man på det i längden. Friska och glada medarbetare är bra medarbetare.

Testning av nya utekontor

En ny satsning som några företag nu testat på är utekontor. Projektet ”Stick ut” skriver Sveriges Radio om i en artikel, och det är en satsning gjord av Malmö Stad för att öka hälsan bland medarbetare. Där är tanken att man ska få möjligheten att flytta ut sitt kontor i naturen, alltså jobba utomhus under ordnade former, för att motverka hälsoproblem och öka kreativitet.