Det är lag på att ett företag varje år ska genomföra en lönekartläggning för att löneskillnader ska uppdagas. Med smart lönekartläggning upptäcker arbetsgivaren de subtila gränserna: kanske är det ingen skillnad i lönerna mellan de anställda inom samma område, men kanske upptäcker man att de manliga kollegorna gör tydligare karriär, får fler förmåner eller får andra titlar men utför andra arbetsuppgifter?

Löneskillnader är fortfarande ett problem på den svenska arbetsmarknaden. I Europa skiljer det sig också mycket åt mellan könen och lönen. Olika länder har utarbetat olika sätt att synliggöra problemet, i Sverige har man infört lönekartläggning. Pihr.se är ett företag som har Europas mest effektiva verktyg för att göra ens årliga kartläggning.

Löneskillnader kan synas på olika sätt

Det är inte bara i konkret skillnad mellan vad en manlig och kvinnlig kollega i samma befattning tjänar som avgör om ett företag har misslyckats med sin löneutjämning. Det finns nämligen många andra, mer subtila, skillnader i hur män och kvinnor behandlas i sin karriär. Saker som går att hitta genom en lönekartläggning är bland annat:

  • Förmåner. Får männen fler förmåner än de kvinnliga kollegorna?
  • Andra titlar. Samma typer av arbetsuppgifter men männen får en bättre titel?
  • Gör karriär. Verkar det som att fler män får befordran på en arbetsplats än kvinnor?
  • Arbetar mindre. Kommer de undan med att arbeta mindre men få samma lön?

Med de nya lagregleringarna väntar man sig att denna typ av diskriminering kommer uppdagas med en lönekartläggning.

Liknande sätt görs på alla platser i Sveriges och arbetet med detta måste kunna redovisas enligt en mall som regeringen har tagit fram. Det här innebär förstås en del extraarbete för arbetsgivaren som ofta brukar välja att outsourca den expertisen till ett företag som känner till alla verktyg och alla lagkrav.

Hashtagen #kandulova har startats för att utreda ifall en arbetsplats faktiskt behandlar manligt och kvinnligt arbete på samma sätt. Olika kommuner runt om i landet arbetar aktivt för att sänka skillnader i betalning och anställningar. Genom lönekartläggningar har man kunnat konstatera att kvinnolönerna halkar efter.