Lika viktigt som det är att ge de anställda bra kompetensutveckling är det att rekyrtera rätt kompetens från början. Felrekryteringar är mycket kostsamma, och därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Det finns två sätt att se till att en verksamhet har rätt kompetens inom organisationen: att satsa på relevant kompetensutveckling, och att rekrytera kompetenta medarbetare. Det sistnämnda är dock inte alltid så enkelt, och luckor i de anställdas kompetens gör att många företag missar lukrativa affärsmöjligheter.Lyckad arbetsintervju

Därför är det viktigt att rekrytera rätt. Dessvärre sker många rekryteringar på ren slentrian. Det ligger någonting i att det inom många verksamheter sker en kvotering idag, där man kvoterar in människor som passar in i mallen för verksamheten. Det innebär att det blir en överrepresentation av människor i samma ålder, som bor i samma område och liknande fritidsintressen. Det är ingen garanti för att de har rätt kompetens, framför allt inte om målet med rekryteringen är att tillföra nya kompetenser och färdigheter till verksamheten. I vissa fall finns det inte ens en samsyn inom ledningsgruppen om vilken kompetens man letar efter, eller hur kompetensen ska definieras. När en person slutar och en ny ska anställas är det också viktigt att fundera över vilka kompetenser som verksamheten verkligen behöver – det kanske inte alls är samma färdigheter som behövs nu som var nödvändiga när den första personen anställdes.

Hjälp med rekryteringen

Av dessa anledningar är det ofta viktigt att ta hjälp med rekryteringen. Det kostar förvisso pengar, inte minst eftersom rekryteringsfirmorna ofta genomför flera tester med kandidaterna. Men i gengäld sparar man in detta genom att undvika felrekryteringar, säger en HR-chef till Svenska Dagbladet.

Även arbetssökande ställer andra krav idag. Möjligheten att få tillgång till kompetensutveckling kan vara avgörande om man har flera tjänster att välja mellan. Detta är viktigt att tänka på för företag som redan idag har svårt att locka till sig anställda med rätt kompetens.